Login om prijzen te zien! Gratis verzending NL vanaf €200,- ex. BTW

Privacybeleid

Privacy- en Cookiebeleid van Glaser Quality Beads

Dit is het privacy beleid van Glaser Quality Beads (“Glaser“). Dit privacy beleid geeft informatie over de gegevens die wij verwerken van de bezoekers van onze showroom, websites en andere bijouterieonderdelen-mode-diensten. Glaser vindt het belangrijk er voor te zorgen dat de service duidelijk, transparant, persoonlijk en betrouwbaar is en is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze dienstverlening, waar nodig, te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke en B2B (Business-to-Business) behoeften. Glaser gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind u altijd op www.glaser.nl. Glaser raad jou aan dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacy beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Toepasselijkheid Privacy Beleid

In dit privacy beleid (privacy statement) wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Glaser Quality Beads (“Glaser”) en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Glaser op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Glaser adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Glaser Quality Beads

Glaser is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit Privacy Beleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Glaser. Glaser Quality Beads is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55250580 is gevestigd en kantoorhoudend in 1187 ZR te AMSTELVEEN aan de Meerlandenweg 62, en bereikbaar via het e-mailadres i n f o @ g l a s e r. n l* (*zonder spaties).

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Glaser kan op de volgende manieren informatie ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Glaserop. Dit privacy beleid is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Glaser optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Glaser plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Het gebruik van www.Glaser.nl

Bij een bezoek aan onze website worden algemene bezoekersgegevens (zoals o.a.;  klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze online service te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen. Glaser Quality Beads heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Glaser kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Glaser en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Glaser verstrekt. Glaser kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens BTW gegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Glaser gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van onze kralen en bijouterie onderdelen en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten en voor het verbeteren van de offline en mogelijke online diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • E-mail adressen voor het versturen van e-mails aan klanten/gebruikers met informatie over onze producten en diensten, aanbiedingen, acties, reviews en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 • Glaser kan nieuwsbrieven (Kralen en Fashion Updates) versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
 • Het (doen) bemiddelen bij en adviseren van omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van een klant. Onder het (doen) bemiddelen wordt ook begrepen het onderhouden of beheren van de relatie met de klant.
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen Glaser Quality Beads, haar klanten en medewerkers, financiële instellingen (kredietverstrekkers en verzekeraars), alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Cookie Policy – Beleid

Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maakt Glaser.nl onder andere gebruik van verschillende soorten cookies waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die onze website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (o.a. type, versie en besturingssysteem).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Glaser zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Glaser samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Glaser website:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website van Glaser Quality Beads. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Websitestatistieken

Bij Glaser kunnen we gebruik maken van een web analytisch pakket. Daarmee analyseren we welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (o.a. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari), welke schermgroottes en kleurresoluties mensen gebruiken. Op basis daarvan kunnen we onze site verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie je bent. Deze data wordt alleen gebruikt om bezoek aan onze site te analyseren.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Glaser heeft hier geen invloed op. Glaser heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Cookie: Googly Analytics, Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, Bewaartermijn: 2 jaar

Tracking cookies

Een tracking cookie kan worden opgevraagd zodra je een website van Glaser bezoekt. Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker. Hierdoor kunnen wij te weten komen welke verschillende websites of websitepagina’s van Glaser jij bezoekt en zo de service optimaliseren. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en dergelijke. Via deze tracking cookie proberen we inhoud en advertenties af te stemmen op bezoekersprofielen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies van sociale netwerken

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Disqus, LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Cookie: Facebook Pixel, Functie: cookie om retargeting van advertentie op Facebook mogelijk te maken, Bewaartermijn: 90 dagen

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Glaser bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) bewaarplicht.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Glaser kan je persoonsgegevens delen met aan Glaser gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.Glaser kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Glaser rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.  Glaser heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving.

Welke rechten hebben onze bezoekers?

Jij dient er zelf voor te zorgen dat Glaser over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres i n f o @ g l a s e r . n l* (*zonder spaties)  kunt je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Glaser, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jouw medegedeelde correcties, worden verwerkt. Glaser zal zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Glaser of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als je wilt weten welke gegevens Glaser Quality Beads over jou heeft vastgelegd of er gegevens zijn die Glaser Quality Beads over jou heeft vastgelegd die onjuistheden bevatten die niet direct door jouw kunnen worden gewijzigd, dan kan je contact opnemen met de Serviceafdeling van Glaser.nl via de contact pagina.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Glaser neemt de bescherming van persoonsgegevens compleet serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Glaser via i n f o @ g l a s e r . n l* (*zonder spaties).

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Glaser Quality Beads ook gebruikt voor marketing activiteiten, bijvoorbeeld via het sturen van nieuwsbrieven, post, telefoon of internet, om jouw gericht te informeren over kralen en losse bijouterie onderdelen en aanverwante diensten die voor jou relevant kunnen zijn. Indien jij hier geen prijs op stelt, kan je contact opnemen met i n f o @ g l a s e r . n l* (zonder spaties). Wij zullen er dan voor zorgen dat wij jou hiervoor niet meer benaderen.

Inloggen

Ben je nieuw hier? Registreer je hier